SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

16. DÖNEM FAALİYET RAPORU (1 OCAK 2020-30 HAZİRAN 2020)

;
Bu Sayfa 999 Kez Görüntülendi.

NO

KONU

TARİH

DETAYLAR

1

Kadın ve Çocuk Komisyonu Ortak Toplantısı

3 Ocak 2020

Derneğimiz Kadın ve Çocuk Komisyonu arasında gerçekleşen ortak toplantıda “Erken Yaşta Evlilik” konusunu yasal ve psikososyal boyutlarıyla ele alarak bu konunun tamamıyla ÇOCUK HAKLARINA aykırı olduğu yönünde görüş bildirildi.

2

LGBTİ+ Hakları Komisyonu Toplantısı

6 Ocak 2020

SHUDER LGBTİ+ Hakları Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek kısa ve orta vadede özellikle Ankara’da çalışan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, interseks çeşitliliği, heteronormatif olmayan sosyal hizmet, LGBTİ+ bireylerle sosyal hizmet uygulamaları gibi konular hakkında eğitimler ve atölyeler düzenlenmesine karar verdi.

3

Panel

13 Ocak 2020

SHUDER Uygulama öğrencileri tarafından düzenlenen “Çocuğun Cinsel Sömürüsü Nasıl Meşrulaştırılıyor?” konulu panel, SHU Emrah KIRIMSOY’un katkılarıyla Derneğimiz Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

4

Proje için İşbirliği Ziyareti

14 Ocak 2020

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile yürütülen Sağlıklı Bir Yaşam Birlikte Mümkün projesinde işbirliği yapmak için Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Fatma TOKMAK YÜKSEL, Süleyman KAÇMAZ ve Mehmet Can AKTAN ile Sağlık Bakanlığını ziyaret edilerek Bakanlık Daire Başkanı Fatma Şahin ve orada görev yapan meslektaşlarımız ile görüşme gerçekleştirildi.

5

Adli Sosyal Komisyonu Toplantısı

16 Ocak 2020

Adli Sosyal Hizmet Komisyonu olarak çalışma yapılacak konuları konuşmak ve yol haritası belirlemek üzere ilk toplantı Dernek Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

6

Sosyal Hizmette Güçlendirme Yaklaşımı Atölye Çalışması

19 Ocak 2020

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ile Sosyal Hizmette Güçlendirme Yaklaşımı Atölye Çalışması Derneğimiz Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

7

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

22 Ocak 2020

Genel Merkezimiz koordinasyonunda değerli meslektaşlarımız SHU Şükran Özdoğan ve SHU Yasemin Haşemoğlu Çakan eğitmenliğinde yürütülecek ve haftada 2 gün olmak üzere toplam 16 hafta sürecek olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı eğitimleri başlatıldı.

8

Gönüllülük Çağrısı

26 Ocak 2020

24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Elazığ depremi nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile afet bölgesinde çalışma yapmak üzere, üyelerimize ve meslektaşlarımıza gönüllülük çağrısı yapıldı.

9

Eğitim Modülleri Değerlendirme Çalıştayı

26 Ocak 2020

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan "Sağlıklı Bir Yaşam Birlikte Mümkün Projesi" kapsamında HIV ile yaşayan bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik geliştirilen eğitim modüllerini değerlendirmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu çalışanları ile SHUDER Genel Merkezinde bir araya gelerek “Eğitim Modülleri Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

10

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin SHUDER Ziyareti

30 Ocak 2020

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği genel başkanı Sayın Oğuz ÖZAT ve genel sekreter Sayın Mesut YILDIRIM Derneğimizi ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerimiz ile görüş alışverişinden bulundu.

11

Büyük Beyaz Miting için Ortak Çağrı Basın Toplantısı

30 Ocak 2020

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak "Büyük Beyaz Miting" için çağrı yaptı. Ortak çağrı için düzenlenen basın toplantısına Derneğimizi temsilen Genel Başkan Fikri AKBİN katıldı.

12

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Öneriler Dosyası

2 Şubat 2020

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planına" katkı vermek için ilgili icracı Bakanlıklara sunmak üzere Derneğimiz Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan öneriler dosyası kamuoyu ve İlgili Bakanlıklar ile paylaşıldı.

13

Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik Anket Çalışması

5 Şubat 2020

Göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının alandaki durumunu, dağılımını, ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını tespit ederek elde edilecek bilgiler ile dernek çatısı altında yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi amacıyla Derneğimiz Göç ve Mülteci Çalışmaları Komisyonu tarafından hazırlanan anket paylaşılarak veri toplanmaya başlandı.

14

Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı

6 Şubat 2020

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şubemiz Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak ortak toplantıda bir araya gelerek önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

15

Proje Paydaş Buluşması Etkinliği

14 Şubat 2020

Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği’nin “Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog” projesi kapsamında düzenlediği paydaş buluşması etkinliğine Derneğimiz yönetim kurulu adına Öğr. Gör. Merve Deniz Pak katıldı.

16

UNlCEF 2021-2025 Ülke Programı için Sivil Toplum Örgütleri ile Danışma Toplantısı

14 Şubat 2020

UNlCEF 2021-2025 Ülke Programı Geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri ile Danışma Toplantısına Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Ergin BALCI ve Abdullah ÖZBAY katılım sağladı.

17

SHUDER ve Dünya Evimiz Derneği İşbirliği Toplantısı

16 Şubat 2020

Derneğimiz Göç ve Mülteci Çalışmaları Komisyonu Dünya Evimiz Derneği ile bir araya gelerek, Ankara'da yaşayan Afgan mültecilerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi ve insani haklardan yararlanma düzeylerinin artırılması amacıyla yapılabilecek işbirlikleri konuları görüşüldü.

18

Sosyal Hizmet Dergisi

21 Şubat 2020

Derneğimiz Sosyal Hizmet Dergisi 2020 yılı Ocak-Haziran Sayısı Yayınlandı.

19

Büyük Beyaz Miting için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ ile Toplantı

 

Derneğimizin de içinde olduğu sağlık alanında çalışan emek ve meslek örgütleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ ile bir araya gelerek 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak Büyük Beyaz Miting için işbirliği ve destek talepleri iletilmiştir. Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Başkan Fikri AKBİN katıldı.

20

Gençlik Komisyonu Toplantısı

21 Şubat 2020

SHUDER Genel Merkez Gençlik Komisyonu Derneğimiz genel merkezimizde bir araya gelerek son 5 yılda mezun olan meslektaşlarımızın deneyimlerini konu alan bir saha çalışması yapmayı planlamak üzere toplantı gerçekleştirdi.

21

Çocuk Komisyonu Toplantısı

22 Şubat 2020

SHUDER Genel Merkez Çocuk Komisyonu blok uygulama yapan öğrencilere, başta ÇOCUK HAKLARI olmak üzere, erken yaşta ve zorla evlilikler, okul sosyal hizmeti gibi alanlarda yapılandırılmış bir eğitim program çerçevesinde uygulama örnekleri eğitimleri planlamak üzere toplandı.

22

ECPAT Çocukların Ticari Ve Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Toplantısı

26 Şubat 2020

ECPAT tarafından düzenlenen "Çocukların Ticari Ve Cinsel Sömürüsüyle Mücadele" konulu toplantıya Derneğimiz adına yönetim kurulu üyesi Abdullah ÖZBAY ve stajyer öğrenci Açelya KARA katıldı.

23

Sağlık Komisyonu Toplantısı

27 Şubat 2020

SHUDER Genel Merkez Sağlık Komisyonu, 3 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilecek Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin güncelleme çalışmaları toplantısı öncesinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

24

Proje Kapanış Toplantısı

29 Şubat 2020

SHUDER Genel Merkezinin de üyesi olduğu, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı tarafından yürütülen “Çocuklarla Birlikte Güçlü Projesi” kapanış etkinliğine Derneğimiz yönetim kurulu adına Öğr. Gör. Merve Deniz Pak katıldı.

25

Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri Projesi Çalışma Toplantısı

2 Mart 2020

Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himayesinde Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen “Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri Projesi” kapsamında, hazırlanacak rehberler serisinin "Engelliler ve Yaşlılar" başlıklı ilk çalışmasına Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsilen Ergin BALCI ve İsmail ARSLAN katılım sağladı.

26

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Güncelleme Çalışmaları Toplantısı

3 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Daire Başkanlığı tarafından, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin güncelleme çalışmaları çerçevesinde sağlık meslek örgütleri 3 Mart 2020 tarihinde Bakanlıkta toplantıya davet edilmiştir. Derneğimizi temsilen toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Fatma TOKMAK YÜKSEL, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN ve SHU İpen İlknur ÜNLÜ katıldı.

27

AÇSHB Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Çalıştayı

4 Mart 2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Çalıştayına Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyeleri Ahmet Cemil ÖLÇER ile Abdullah ÖZBAY katıldı.

28

Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog Projesi Paydaş Buluşması

6 Mart 2020

Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği tarafından yürütülen “Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog” projesi kapsamında düzenlenen paydaş buluşması etkinliğine Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Merve Deniz Pak ve SHU Çağdaş Cumhur Pamuk katıldı.

29

"Ben Biz Olduğumuzda Benim” Psikodrama Atölyesi

7 Mart 2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle "Ben Biz Olduğumuzda Ben'im Psikodrama Atölyesi" Derneğimiz Kadın Komisyonu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden Psikodramatist Dr. İlkay Başak ADIGÜZEL ile Psikodramatist Psikolog Meltem BAYTİMUR tarafından SHUDER Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

30

Kars Demokrat Dernekler Federasyonu 8 Mart Paneli

8 Mart 2020

Kars Demokrat Dernekler Federasyonunun 8 Mart nedeniyle gerçekleştirdiği panele Genel Merkezimizin Kadın Komisyonu Üyeleri Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özlem GÖZEN ile SHU Esin POLAT konuşmacı olarak katıldı.

31

Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik Alan Araştırması Raporu

9 Mart 2020

SHUDER Genel Merkez Göç ve Mülteci Çalışmaları Komisyonunu tarafından gerçekleştirilen “Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik Alan Araştırması” raporu yayınlandı.

32

“2015-2019 Yılları Arasında Mezun Olan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Deneyimleri” Alan Araştırması

9 Mart 2020

SHUDER Gençlik Komisyonu tarafından 2015-2019 yılları arasında mezun olan sosyal hizmet uzmanlarının deneyimlerini ele alan bir araştırma başlatıldı.

33

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA Ziyareti

12 Mart 2020

Sağlık meslek örgütlerinin sağlıkta şiddete karşı başlattıkları görüşmeler kapsamında Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA ziyaret edilerek şiddetin önlenmesi konusunda talepler iletildi. Toplantıya, Derneğimizi temsilen Genel Başkan Fikri AKBİN katıldı.

34

Koronavirüs Salgını Broşür ve Basın Açıklaması

20 Mart 2020

Koronavirüs salgını ile ilgili sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluklarına yönelik Derneğimiz tarafından hazırlanan broşür ve basın açıklaması yayınlanmıştır.

35

Ruh Sağlığı Meslek Örgütleri Koronavirüs İle Mücadele Eden Sağlık Çalışanlarına Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları Çevrimiçi Hazırlık Toplantısı

22 Mart 2020

Ruh sağlığı profesyonelleri meslek örgütleri tarafından koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili detayları konuşmak üzere; Türk Psikiyatri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği arasında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya Derneğimizi temsilen Fikrî AKBİN, Fatma TOKMAK YÜKSEL ve Ahmet Cemil ÖLÇER katıldı.

36

Ortak Çağrı Metni

24 Mart 2020

Sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarında çocuklarla ilgili yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için bir araya geldiğimiz sivil toplum kuruluşları ile hazırlanan ortak çağrı metni yayınlandı.

37

SHUDER Yeni Web Sitesi

25 Mart 2020

Mesleğimizin ve alanda yaptığımız çalışmaların daha çok görünür olması adına yenilen web sitesi www.shuder.org alan adı ile yayınlandı.

38

Gönüllü Psikososyal Destek Ekibi

25 Mart 2020

Koronavirüs Pandemisinde yürütülmesi planlanan gönüllü psikososyal destek çalışmaları için meslektaşlar, akademisyenler ve sosyal hizmet öğrencilerine yönelik “Gönüllü Psikososyal Destek Ekibi” çağrısı yapıldı.

39

Pandemide Sosyal Hizmet Uygulamaları Raporlama Çağrısı

25 Mart 2020

Koronavirüs Pandemisinde yürütülen tüm sosyal hizmet uygulamalarının kayıt altına alınması amacıyla sosyal hizmet uzmanı, akademisyen ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların ve edinilen deneyimlerin raporlaştırılması ve meslek örgütümüzle paylaşılması amacıyla genel çağrı yapıldı.

40

Ülke TV 13.00 Haber Bülteni

31 Mart 2020

Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Ahmet Cemil ÖLÇER pandemi ve sosyal hizmet konularında görüş belirtmek üzere Ülke TV 13.00 Haber bültenine katıldı.

41

KPSS 2019/6 Ataması için AÇSH Bakanına Açık Mektup

8 Nisan 2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 Atamasında boş kalan kontenjanlar için ek atama yapılması amacıyla AÇSHB Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a hitaben açık mektup yayınlandı.

42

Toplum Bilimleri Kurulu için Sağlık Bakanına Açık Mektup

8 Nisan 2020

Koronavirüs Pandemisi sebebiyle oluşturulacak Toplumbilimleri Kurulunda sosyal hizmet temsilcisine yer verilmesi için Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA’ya hitaben açık mektup yayınlandı.

43

KORDEP Çalışma Grubu Gönüllü Oryantasyon ve Eğitim Programı

11 Nisan 2020

Derneğimizin de katkıları ile Ruh sağlığı meslek örgütleri ile birlikte oluşturulan KORDEP Çalışma Grubu Gönüllü Oryantasyon ve Eğitim Programı psikososyal destek faaliyetlerinde yer alacak tüm gönüllülerimize yönelik çağrı yapıldı.

44

KORDEP Oryantasyon Eğitimi Çevrimiçi Değerlendirme Toplantısı

12 Nisan 2020

Koronavirüs Ruhsal Destek Programı (KORDEP) Oryantasyon Eğitiminin Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Derneğimiz adına Genel Başkan Yrd. Fatma TOKMAK YÜKSEL ile İstanbul Şube Başkanı İkram DOĞAN katıldı.

45

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Çevrimiçi Toplantı

15 Nisan 2020

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneğinin öncülüğünde, başta tutuklu çocuklar olmak üzere kapalı ortamlarda toplu yaşama tabi olan çocukların salgın riskinden korunması için yapılabilecekler hakkında fikir üretmek amacıyla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya SHUDER adına Yönetim Kurulu üyesi Abdullah ÖZBAY ve Çocuk Komisyonu Başkanı Hakan ŞAHİNKOL katıldı.

46

Sosyal Çalışma Podcast Kanalı Canlı Yayın

16 Nisan 2020

Genel Başkan Fikri AKBİN “Dernek Ne Yapıyor” konusunda konuşmak ve katılımcılardan gelen sorulara yanıt vermek üzere Dr. Umut Yanardağ ile Sosyal Çalışma Podcast kanalına canlı yayında konuk oldu.

47

KORDEP Kanalı Canlı Yayın Söyleşileri

19 Nisan 2020

Genel Başkan Fikri AKBİN, pandemi döneminde SHUDER tarafından yürütülen çalışmalarına yönelik bilgi vermek üzere KORDEP Kanalı canlı yayın söyleşilerine konuk olarak katıldı.

48

Kent Araştırmaları Enstitüsü Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri Projesi Çevrimiçi Toplantısı

21 Nisan 2020

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen “Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri Projesi” kapsamında düzenlenen çevrimiçi toplantıya Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyeleri Ergin BALCI ve İsmail ARSLAN katıldı.

49

Kent Araştırmaları Enstitüsü Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri Projesi Çevrimiçi Atölye Çalışması

28 Nisan 2020

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Tarafından himaye edilen Belediyeler İçin Sosyal Hizmet Rehberleri Projesi kapsamında düzenlenen çevrimiçi Atölye Çalışmasına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ARSLAN katıldı.

50

Sağlık Emek Meslek Birlikleri 1 Mayıs Basın Toplantısı

30 Nisan 2020

Sağlık Emek Meslek Birlikleri 1 Mayıs Emek Bayramı vesilesi ile gerçekleştirilen çevrimiçi basın toplantısına, görev başındaki tüm sosyal hizmet çalışanlarına selam ve sevgi mesajı iletmek üzere Derneğimiz adına Genel Başkan Fikri AKBİN katıldı.

51

Pandemide Sosyal Hizmet Online Eğitim Programı

2-3 Mayıs 2020

Koronavirüs Pandemisi döneminde, sosyal hizmet öğrencileri ve alanda çalışma yürüten meslektaşlarımızı desteklemek üzere sosyal hizmet akademisyenleri işbirliği ile Derneğimiz organizasyonu ile Genel Sekreterimiz Süleyman KAÇMAZ moderatörlüğünde gerçekleştirilen Pandemide Sosyal Hizmet Online Eğitim Programı SHUDER YouTube Kanalı üzerinden 2-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında canlı olarak yayınlandı.

52

Ekşi Maya TV YouTube Kanalına Canlı Yayın

8 Mayıs 2020

SHUDER Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ergin BALCI ile meslektaşımız Prof. Dr. Hakan ACAR, Ekşi Maya TV YouTube Kanalına canlı yayın konuğu olarak gazeteci yazar Hakan ÖZAYDINLIK ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mukaddes ERDEM ile söyleşi gerçekleştirdi.

53

Evde SHU Muhabbetleri” Instagram Canlı Yayını

 

SHUDER Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ergin BALCI, Konya Şube Yönetimi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “Evde SHU Muhabbetleri” Instagram canlı yayına konuk olarak katıldı.

54

Sağlık Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Analizi Çalıştayı

17-19 Mayıs 2020

Sağlık Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Analizi Çalıştayı, Derneğimiz Genel Başkan Yardımcımız Fatma TOKMAK YÜKSEL koordinasyonu ve SHU Sedat TÜRKERİ moderatörlüğünde sağlık alanında çalışan meslektaşlarımız ve sosyal hizmet akademisyenlerinin katılımı ile 17-19 Mayıs 2020 çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

55

Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu Toplantısı

30 Mayıs 2020

Çocuğa Yönelik Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu Toplantısı Zoom Platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya SHUDER'i temsilen yönetim kurulu üyesi Süleyman KAÇMAZ katıldı. Toplantıda, erken yaşta ve zorla evlilik konusunda çocukların aleyhine yapılması planlanan yasal düzenleme konusunda kamuoyunu sunulmak üzere hazırlanan ortak bildiri üzerinde çalışıldı.

56 Yerel Yönetimler Komisyonu Toplantısı 25 Haziran 2020 SHUDER Yerel Yönetimler Komisyonu geçici bir aradan sonra ilk yüz yüze toplantısını 25 Haziran perşembe günü gerçekleştirdi. Toplantıda, pandemi döneminde yapılan çalışmalar, işyeri ziyaretlerinin sonuçları değerlendirilmiş, komisyonun gelecekteki gerçekleştireceği çalışma konuları tartışılmıştır.
57 IFSW Genel Kurulu için Çevirimiçi Eğitim Faaliyeti 26 Haziran 2020 Üyesi olduğumuz Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğinin (IFSW) Genel Kurulu 11-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi bir toplantı ile yapılacak. Genel kurulun akışı ve oylama işlemlerinin tanıtımı için 26 Haziranda Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitime Genel Sekreterimiz Süleyman Kaçmaz katılım sağlamıştır.
58 Çevrimiçi Toplantı 26 Haziran 2020 Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü "akreditasyon" çalışmaları kapsamında, sosyal hizmet uygulaması derslerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması için öğretim elemanları ve SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında çevirimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.

 


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org