SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

17.DÖNEM FAALİYET RAPORU (1 OCAK - 31 MART 2022)

;
Bu Sayfa 580 Kez Görüntülendi.
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
17.DÖNEM FAALİYET RAPORU
(1 OCAK 2022- 31 MART 2022)
NO 

TARİH

KONU DETAYLAR  
1
 
03.01.2022
 
KOREV TEBRİK ZİYARETİ 
KOREV Başkanı Ülkü Akdeniz ve KOREV Sosyal Hizmet Uzmanı Beyza Dönmez ile birlikte SHUDER ofisine yönetim kurulu başkanı ve üyelerini tebrik ziyaretine geldiler. Birlikte proje geliştirmek ve işbirliği yapmak noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye’de Koruyucu Aile Sistemine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Söz konusu ziyaret toplantısına; Genel Başkan Ramazan Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir, Genel Sekreter Esin Polat, Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Arslan, Genel Sayman Tülin Kunar, Genel Eğitim Sekreteri Selda Şahindokuyucu ve Genel Basın Yayın Sekreteri Aslıhan Sakarya katıldı.  
2
 
04.01.2022
 
SİYASİ PARTİ GRUPLARI İLE GÖRÜŞME 
Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri temsilcileri ile birlikte, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve diğer sağlık sistemine ilişkin sorunları aktarmak amacıyla; TBMM CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile görüşme yapıldı. İlgili görüşmeye SHUDER’i temsilen Genel Başkan Ramazan Yüksel katıldı.  
3
05.01.2022
SİYASİ PARTİ GRUPLARI İLE GÖRÜŞME  Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri temsilcileri ile birlikte, sağlık emekçilerinin sorunlarını aktarmak amacıyla, İyi Parti STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’la görüşüldü. Görüşmeye SHUDER’i temsilen Genel Hukuk Sekreteri Hasan Yazıcı katıldı.  
4
06.01.2022
SİYASİ PARTİ GRUPLARI İLE GÖRÜŞME Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri temsilcileri ile birlikte, sağlık emekçilerinin sorunlarını ve sağlık sistemine ilişkin sorunları aktarmak amacıyla, TBMM HDP Grup Başkan  Vekilleri Meral Danış  Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile görüşüldü. Görüşmeye SHUDER’i temsilen Genel Başkan Ramazan Yüksel katıldı.  
5 07.01.2022 SHUDER ŞUBELERİ İLE ÇEVİRİMİÇİ  TOPLANTI SHUDER Genel Merkezince organize edilen, çevirimiçi şubeler toplantısı yapıldı. 4 saat süren toplantıda, örgütlenme sorunları, üyelik aidatları, yıl sonu beyannamesi ve genel merkez katkı paylarının ödenmesine ilişkin yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri tartışıldı. Tüm şubelerin, bireysel olarak sorunlarını aktardığı çevirim içi toplantıda, birlikte işbirliği yapmanın ve koordineli çalışmanın önemi vurgulandı. Oldukça verimli geçen toplantıya, Genel Başkan Ramazan Yüksel, GMYK üyeleri, Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.   
6 11.01.2022 ÇALIŞTAY İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yasal Çerçeve ve Geliştirme Projesi Çalıştayına SHUDER’i temsilen Genel Eğitim Sekreteri Selda Şahindokuyucu katıldı.  
7
 
13.01.2022
ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI
16.01.2022 tarihinde Ankara şubenin Genel Kurul Seçimlerini konuşmak ve genel bir değerlendirme yapmak amacıyla, çevirimiçi toplantı yapıldı. Yapılan toplantıya, Ankara Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.  
8
14.01.2022
KOMİSYON TOPLANTISI Afet ve Acil Durumlar Akreditasyon çalışmalarını yürütmek amacıyla, SHUDER Genel Merkezi tarafından oluşturulan Afet ve Acil Durumlarda Psiko Sosyal Destek  komisyonu ilk toplantısını dernek ofisinde gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, Komisyon Yönergesi  Çalışması gereği, Komisyon Başkanlığına; Shu Yasemin Seyhan’nın, Raportör olarak ise; Dr. Filiz Demiröz ve Shu Gülşah Alakara’nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Merkez temsilcileri ise, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir ve Genel Sekreter Esin Polat olarak  belirlendi. Komisyon üyeleri ise Abdullah Özbay, Fayık Yurtkulu, Mahmut Avşar, Gülşah Özcan, Çağla Kolsuz, Şelale Kurt’tan oluşmaktadır. Sürece ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  
9
20.01.2022
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Paydaşı olduğumuz Sağlık Emek Grubu ile birlikte, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, Kovid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla ortak basın açıklaması yapıldı.  
10
 
27 01.2022
 
ZİYARET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık makamında ziyaret edildi. Ziyarette Bakanlık bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın sorunları, özlük haklarının iyileştirilmesi, Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklı olan sosyal çalışma görevlisi tanımının yol açtığı sorunlar, AÖF Sosyal Hizmet Bölümlerinden kaynaklı sorunlar ve mezunların istihdamına ilişkin sorunlar dile getirildi. Ayrıca, SHUDER'in genel bir tanıtımını, çalışma alanlarını ve yukarıda özetlenen sorunları içeren dosya bir rapor halinde Sayın Bakan Derya Yanık’a sunuldu. Ziyarete, SHUDER Genel Merkezini temsilen; Genel Başkan Ramazan Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir, Genel Sekreter Esin Polat, Genel Eğitim Sekreteri Selda Şahindokuyucu ve Genel Basın ve Yayın Sekreteri Aslıhan Sakarya Katıldı.  
11
28.01.2022
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Levent Aydaş , mülteci çocukları koruma projesi yapmak istediklerini ifade ederek SHUDER’den destek talebinde bulunmuşlardır. Karşılıklı olarak, okul sosyal hizmeti alanında, mülteci çocukların sayısının yüksek olduğu bir okulda, aile ve yerel halkla birlikte mezzo düzeyde bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Planlanan proje için, toplantı yapılarak ortak bir çalışma grubu oluşturulması ve işbirliği protokolünün hazırlanması kararlaştırıldı.Toplantıya Genel Başkan Ramazan Yüksel ve Aslıhan Sakarya katıldı.  
12 28.01.2022 ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI  SHUDER sağlık komisyonu belirtilen tarihte toplandı. Çevirimiçi yapılan toplantıda, sağlık sisteminde yer alan sorunlar ile tıbbi sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin sorunlar ile Tababet Kanunu’nda yapılan değişiklik ve meslektaşlarımızın hak kayıpları ele alındı. Toplantıya Komisyon Başkanı Nahide Doğrucan Atabey, Komisyon Üyeleri; Prof.Dr. Zeynep Şimşek, Fatma Yüksel ile  SHUDER’i temsilen  Genel Sekreter Esin Polat katıldı.  
13
03.02.2022
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ortaklık Ağı paydaşlarıyla birlikte 'Çocuklar Özeldir' başlıklı basın bildirisi yayınlandı.  
14
06.02.2022
ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; nedeniyle düzenlenmesi planlanan etkinlikleri belirlemek amacıyla; SHUDER Kadın Komisyon Üyeleri tarafından çevirimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda,  Hacer Foggo, ve Burcu Hatipoğlu’nun panelist  kolaylaştırıcı’ın ise Gül Erdost  olarak  belirlendiği,  “Kadınların Derin Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Bakışı” konulu panel düzenlenmesi, basın bildirisi hazırlanması, İlkay Başak Adıgüzel tarafından,Psiko-Drama Atölye Çalışmasının yapılması; Panelin organize edilmesi ve   belirlenen  Panelistlerle ilgili görüşmelerin  SHUDER Genel Sekreteri Esin Polat tarafından,  Panel ve Psiko Drama Atölye Çalışması duyuru  ve afiş gibi çalışmaların  SHUDER Genel  Basın Yayın Sekreteri  Aslıhan Sakarya tarafından yapılması kararlaştırıldı. İlgili toplantıya;  Prof.Dr. Özlem Cankurtaran, Dr. İlkay Başak Adıgüzel, Gizem Akoğlu, Özlem Gözen, Gül Erdost, Sultan Karataş, Serap Sever, Aygül Kılıç Yıldız ve  Esin Polat katıldı.  
15
19.02.2022
BASIN BİLDİRİSİ S.Ş isimli çocuğun öldürülmesine ilişkin olarak, Türkiye Çocuk Koruma Sisteminin yeniden düzenlenmesinin gereksinimine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun'daki aksaklıklara dikkat çekmek amacıyla, “KORUYAMADIK” başlıklı basın bildirisi yayınlandı.  
16
 
24.02.2022
ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI
2022 Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyum hazırlıkları için, Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç.Dr. Oğuzhan Zengin, Doç.Dr. Mehmet Kırlıoğlu ile çevirimiçi toplantı yapılmıştır. Toplantıya, SHUDER ‘i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir, Örgütlenme Sekreteri İsmail Arslan katıldı.  
17
 
26.02.2022
 
BASIN BİLDİRİSİ
 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası başlayan savaş nedeniyle,” YAŞAMI ÇOĞALTMAK ve İNSANI YAŞATMAK İÇİN SAVAŞA HAYIR” başlıklı basın bildirisi yayınlandı.  
18 4.03.2022 TEBRİK ZİYARET Olağan Genel Kurul seçimi sonrası  Çocuk İhmali ve İstismar Önleme Derneği(ÇİİÖD) Başkanlığına seçilen aynı zamanda SHUDER Etik Kurulu Başkanı olan Sayın Prof.Dr.Kasım Karataş ve yönetim kurulu üyelerine, ÇİİÖD ofisinde tebrik ziyaretinde bulunuldu. İlgili ziyarette ÇİİÖD ile SHUDER’in işbirliği halinde çalışmaların birlikte yürütülmesinin önemli olduğunun altı çizildi. Yaklaşık iki saat süren ziyaret toplantısına ÇİİÖD'i temsilen Genel Sekreter Zeynep Mutlu, SHUDER’i temsilen ise Genel Başkan Ramazan Yüksel ve Genel Sekreter Esin Polat katıldı.  
19
 
 
05.03.2022
 
 
 
 
ETİK KURUL TOPLANTISI 
 
 
 
SHUDER Etik Kurulu Üyeleri, Gül Erdost, Murat Altuğgil, Süleyman Kaçmaz,  SHUDER’e iletilen ve etik ihlalini içeren bir sorunu görüşmek amacıyla Etik Kurulu Başkanı; Prof.Dr. Kasım Karataş Başkanlığında toplandı.  
20
05.03.2022
SAĞLIK FORUMU  CHP’nin düzenlemiş olduğu sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yönetimi ve sağlık hizmeti sunumu, sağlık emek gücü süreci, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık bilgi sistemi, tıbbi ürünler ve sağlıkta teknoloji kullanımı ile ilgili konuların tartışıldığı Sağlık Forumu’na SHUDER’i temsilen Genel Başkan Ramazan Yüksel katıldı. Sosyal hizmet eğitiminde ve sağlık alanındaki uygulamalarda yaşanan sorunlar ve çözümlerine ilişkin öneriler anlatılarak, kamusal sağlık politikalarına dair görüşler aktarılmıştır.  
21
08.03.2022
BASIN BİLDİRİSİ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, SHUDER Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan Basın Bildirisi yayınlandı.  
22
08.03.2022
PANEL 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, SHUDER Genel Merkezi ve  Kadın Komisyonu’ nun organize ettiği;  SHUDER Youtube Kanalından canlı olarak yayınlanan ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, H.Ü. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Hatipoğlu’nun konuşmacı, Shu Gül Erdost’un Kolaylaştırıcı olarak yer aldığı “Kadınların Derin Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Bakışı” konulu Panel düzenlendi.  
23
11.03.2022
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Sağlık sisteminden kaynaklı sorunlara dikkat çekmek amacıyla, TTB Sağlık Emek Grubu ile birlikte ortak Basın Açıklaması yapıldı.  
24 12.03.2022 PSİKODRAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, SHUDER Kadın Komisyon Başkanı Dr. İlkay Başak Adıgüzel tarafından, SHUDER ofisinde; “Umudu İnşa Eden Kadınlar “ isimli Psiko Drama Atölye Çalışması gerçekleştirildi.  
25
 
13.03.2022
ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI
KOREV ile birlikte, SHU’larına yönelik olarak yürütülecek olan “Koruyucu Aile Eğitimi” Projesi ile ilgili süreci değerlendirmek amacıyla, KOREV Sosyal Hizmet Uzmanı Beyza Dönmez ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte çevirimiçi toplantı yapıldı.  
26
15.03.2022
BASIN BİLDİRİSİ  Her yıl Mart ayının 3. Salı günü kutlanmakta olan ve 2022 yılı için “Yeni Bir Eko Sosyal Dünyayı Birlikte İnşaat Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” teması olarak belirlenen Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle Basın Bildirisi yayınlandı.  
27
15.03.2022
PANEL Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle; “Yeni Bir Eko -Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” tema  çerçevesinde;SHUDER Genel Merkezi ve İstanbul Şube Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu ve SHUDER Youtube Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanan, Açılış konuşmasını; SHUDER Genel Başkanı Ramazan Yüksel ve İstanbul Şube Başkanı İkram Doğan’ın gerçekleştirdiği; Moderatörlüğünü, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karatay’ın yaptığı, Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi  Dr. Merve Deniz Pak Güre; Uluslararası Kızılay -Kızılhaç  Federasyonu’n da görev yapan Dr. Hülya Barbaros ve Bilgi Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Songül Boyraz Turhan’nın katılmış olduğu panel etkinliği düzenlendi.  
28
16.03.2022
SÖYLEŞİ Almanya’da faaliyetlerini sürdüren, WSWW( Soziale Welt) Derneğinin youtube Kanalından, Kovid-19  Pandemi sürecinde, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Ankara  Üniversitesi  SBF Sosyal Hizmet Bölümü tarafından  gerçekleştirilen çalışmalar, Sosyal Hizmet Uzmanlarının sorunları, çalışma koşulları ve Ankara Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü tarafından yürütülen araştırma bulguları ve pandeminin yoksulluk üzerindeki etkilerinin tartışıldığı, söyleşi etkinliğine, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gonca Polat ve SHUDER Genel Başkanı Ramazan Yüksel katıldı.  
29 26.03.2022 YÖNETMELİK TASLAK ÇALIŞMASI  Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan” ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININYERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI “ ile ilgili olarak, SHUDER  Genel Merkez ve Şube  Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ortaklaşa hazırlanan taslağın geneli üzerinde ki görüş ve değerlendirilmelere yer verildiği rapor, bir üst yazıyla birlikte, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur  Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderildi.  
30 28.03.2022
NETWORKING
VE
SEMİNER
ÇALIŞMASI

Hollanda’dan Kennisland Vakfı ile Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın ortaklağında “A Common Challenge-Two Different Cultural Perspectives” Projesi yürütülmektedir.Poje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve yaşlanma konusunun ele alındığı,  Hollanda ve Türkiye  Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcilerinin yer aldığı  Sheraton Otel’de yapılan Seminer çalışmasına SHUDER’i temsilen Genel Eğitim Sekreteri Selda Şahindokuyucu katılmıştır.

 
31
28- 29 Mart 2022
PROJE ARA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  

SHUDER İzmir Şube Ortaklığında yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Cezaevlerindeki Çocuklar İçin Sanat Etkinlikleri Yoluyla Rehabilitasyon Programının Geliştirilmesi Projesinin, Ara Değerlendirme Toplantısı İzmir’de yapıldı. Toplantıya,  Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir, Genel Sayman Tülin Kunar katıldı.

 
32 31.03.2022 YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI İLERLEME RAPORU SUNUMU ve PANEL  Çankaya Belediyesi Kadın Hizmetleri Şubesi tarafından düzenlenen, Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerleme Rapor sunumu ve Çankaya, Şişli, Nilüfer ve  Atakum Belediye kadın çalışanlarının panelist olarak yer aldığı “Yerel Yönetimlerde Eşitlik” konulu etkinliğe SHUDER’İ temsilen; Genel Eğitim Sekreteri Selda Şahindokuyucu katıldı.  
 
 
 
 
 

YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org