SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

17.DÖNEM FAALİYET RAPORU ( 29 EYLÜL 2021 - 31 ARALIK 2021)

;
Bu Sayfa 639 Kez Görüntülendi.
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
17.DÖNEM FAALİYET RAPORU
(29 EYLÜL 2021- 31 ARALIK 2021)
NO 

TARİH

KONU DETAYLAR
1
 
29 Eylül 2021
 
Devir Teslim Töreni
25 Eylül’de gerçekleştirilen Genel Kurul seçimleri sonrası, 16. Dönem GMYK üyeleriyle yapılan toplantı sonrası devir teslim töreni yapılmış, tören sonrası, SHUDER 17. Dönem GMYK üyeleri arasında yapılan oylama sonucu görev dağılımı yapılmıştır.
2
 
1 Ekim 2021
 
Basın Açıklaması
 
SHUDER 17. Dönem GMYK Üyeleri olarak, değerli üyelerimize hitaben yayınlanan basın açıklamasıyla, sürece ilişkin bilgilendirme yapılarak tüm meslektaşlarımız dernek tüzüğüne uygun olacak şekilde işbirliğine davet edilmiştir.
3
 
6 Ekim 2021
 
Sempozyum
SHUDER ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliği ile 19-20-21 Kasım tarihlerinde Burdur Lavanta Tepesi Otelde, yapılacak olan sempozyumun Düzenleme Kurulu’na 16. Dönem Genel Başkanı Fikri Akbin, Yönetim Kurulu Üyeleri; Süleyman Kaçmaz, Merve Deniz Pak Güre, Mehmet Can Aktan’nın yanı sıra, 17. Dönem  Yönetim Kurulu Üyeleri; Esin Polat, Çiğdem Karahan Bedir, Selda Şahindokuyucu ve İsmail Arslan ‘nın seçilmesine Sempozyum Başkanları ise SHUDER Genel Başkanı Ramazan Yüksel ve MAKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yanardağ olarak belirlenmiştir. Ayrıca SHUDER ile MAKÜ arasında Sempozyum İşbirliği Protokolü hazırlanması kararlaştırılmıştır. Esin Polat tarafından hazırlanan İşbirliği Protokolü, sonraki süreçte taraflarca imzalanmıştır.
4
 
7 Ekim 2021
 
Çevrimiçi Toplantı 
SHUDER ve MAKÜ işbirliği ile, 19-20-21 Kasım 2021 tarihlerinde COVİD-19 ve Sosyal Hizmet Teması ile Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilecek olan sempozyuma ilişkin olarak, sürecin değerlendirilmesi amacıyla, 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplantı yapılmıştır. 
5
 
9 Ekim 2021
 
Çevrimiçi Toplantı
SHUDER ve MAKÜ işbirliği ile yapılacak olan sempozyuma ilişkin bütçenin, bildirilerin, katılımcıların ve sponsorların değerlendirilmesi amacıyla, MAKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yanardağ, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Çiğdem Karahan Bedir, Esin Polat, İsmail Arslan, Selda Şahindokuyucu, Aygül Kılıç Yıldız, Tülin Kunar, Hasan Yazıcı ve Aslıhan Sakarya’nın katılımlarıyla çevrimiçi toplantı yapılmıştır. Toplantıda, SHUDER web sitesi ile sosyal medya hesaplarından Sempozyum duyurularının yapılması, bildiri gönderim tarihinin 21 Ekim tarihine kadar uzatılması, sponsor bulunması, katılım ücretlerinin netleştirilmesi ve dernek adına sempozyum hesabı açılmasına karar verilmiştir.
6
6 Ekim 2021
Çevrimiçi Toplantı 
Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’nın online yapılan toplantısına derneği temsilen Aygül Kılıç Yıldız katılmıştır. Toplantıda ortaklık ağı üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları ve çocuklara ilişkin sorunlar, öneriler konuşulmuştur.
7
 
10 Ekim 2021
 
 
Basın Bildirisi
10 Ekim Ankara Gar Saldırısında, hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin anma ve kınama amaçlı basın bildirisi yayınlanmıştır.
8
 
10 Ekim 2021
 
Basın Açıklaması
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili olarak, Türkiye Psikiyatri Derneği’nde yapılan basın açıklamasına Türkiye Psikiyatri Derneği, SHUDER, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği katılmışlardır. Basın açıklamasına Genel Başkan Ramazan Yüksel katılım sağlamıştır. Hazırlanan ortak basın bildirisi, SHUDER web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmıştır.
9
 
15 Ekim 2021
 
Ziyaret
H.Ü. İİBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, makamında ziyaret edilerek okul sosyal hizmetinin gerekliliği, sosyal hizmet uzmanlarının psiko-terapi eğitimlerine katılmasının önemi ve sosyal hizmet alanına ilişkin genel sorunlar konuşularak, işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Nezaket ziyaretine, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Çiğdem Karahan Bedir, Esin Polat, Aslıhan Sakarya, Selda Şahindokuyucu ve Aygül Kılıç Yıldız Katılmıştır. Ayrıca Ankara ilindeki üniversitelerin bölüm başkanlarının ziyareti sonrası, Esin Polat tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanarak, SHUDER web sitesinde yayınlanmıştır. 
10
 
15 Ekim 2021
 
 
Ziyaret
Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban makamında ziyaret edilerek, işbirliğinin önemi, SHOD ile birlikte yapılan çalışmalar, Sosyal Hizmet Eğitimi ve meslektaşlarımızın genel sorunları konuşulmuştur. Ziyaret toplantısına Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Merve Deniz Pak Güre, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Çiğdem Karahan Bedir, Esin Polat, Selda Şahindokuyucu, Aslıhan Sakarya, Aygül Kılıç Yıldız katılmıştır. 
11
 
15 Ekim 2021
 
Çevrimiçi Toplantı
 
SHUDER Kadın Komisyonunun, Genel Sekreter Esin Polat başkanlığında yapmış olduğu toplantıda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, basın açıklaması hazırlanması, KİHEP Eğitimi, Panel ve Psiko-drama Atölye Çalışması gibi etkinliklerin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca önceki dönem Kadın Komisyon Üyelerin devamına ve ay 17. Dönem, Fatma Tokmak Yüksel, Sultan Karataş, Eylem Aka, Görkem Kelebek’in komisyona katılmasına, Komisyon Başkanlığına HÜ. İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlkay Başak Adıgüzel’in, Komisyon Raportörlüğüne ise, H.Ü. İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Özlem Gözen’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Çevrimiçi yapılan toplantıya, Komisyon Üyeleri; Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, Gül Erdost, Sultan Karataş, Serap Sever, İlkay Başak Adıgüzel, Özlem Gözen katılmıştır.
12
19 Ekim 2021
 Ziyaret
Ankara Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan makamında ziyaret edildi. Ziyaret toplantısında, sosyal hizmet eğitimine ve mesleki sorunlara değinildi. Ayrıca yerel yönetimler açısından mesleğin önemi belirtildi. Toplantıya, A.Ü. SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı, Doç Dr. Gonca Polat, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Esin Polat, Tülin Kunar, İsmail Arslan, Aygül Kılıç Yıldız ve A.Ü. SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Ezgi Arslan Özdemir ve Satı Gül Kapısız katılmıştır.  
13
 
19 Ekim 2021
 
Ziyaret
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman makamında ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyarette okul sosyal hizmetinin önemi, daha önce bu alanda yapılan çalışmalar, mesleğe ilişkin genel sorunlar konuşularak koordinasyon dahilinde çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eda Purutcuoğlu, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Genel Sekreter Esin Polat ve Genel Mali Sekreter Tülin Kunar katılmıştır.
14
 
20 Ekim 2021
 
Sağlık Bakanlığı
Gerontologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılık alanıyla ilgili çalışmalarında görev tanımı ve sorumluluklarıyla ilintili olarak bir görev karmaşası oluşması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik yayınlanmadan evvel itirazda bulunularak, bu konuyla ilgili her iki meslek grubunun iş analizleri ve görev tanımları ve sorumluluklarını, karmaşaya yol açan maddeleri içeren rapor, sağlık ve ilgili sosyal hizmet akademisyenlerinin katkısıyla hazırlanarak, bir üst yazıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.
15
 
25 Ekim 2021
 
Açılış Davet
Çankaya Belediyesi’nin Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına davet üzerine, Genel Başkan Ramazan Yüksel Katılmıştır.
16
 
28 Ekim 2021
 
 
Kent Konseyi Toplantısı
Çankaya Belediyesi bünyesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalara katkı verdiği Kent Konseyi toplantısına SHUDER Yerel Yönetimler Komisyon Başkanı ve Genel Başkan Ramazan Yüksel katılmıştır.
17
 
3 Kasım 2021
 
 
Ziyaret
 
Gazi Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaret toplantısında, mesleki ve sosyal hizmet eğitimine ilişkin sorunlar konuşulmuştur. Nezaket ziyaretine, Genel Başkan Ramazan Yüksel, Esin Polat, Aygül Kılıç Yıldız, Selda Şahindokuyucu ve Gazi Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin ve Öğretim Görevlisi İhsan Esen katılım sağlamıştır.
 
18

4 Kasım 2021

Uluslararası Sosyal Refah Konseyi (ICSW)
Türkiye Çalışma Grubu Çevrimiçi Toplantı
Uluslararası Sosyal Refah Konseyi Türkiye Çalışma Grubu çevrimiçi toplantısına Genel Başkan Ramazan Yüksel Katıldı. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümündeki akademisyenlerin çağrısı ile gerçekleştirilen toplantıya, Başkent ve Hacettepe Üniversitesinden akademisyenler, H.Ü. Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş, Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, KOREV Genel Başkanı Av. Ülkü Aydeniz, SHOD Başkanı Mehmet Kırlıoğlu katılmıştır. Toplantıda Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Sosyal Refah Konseyine ilişkin bilgi paylaşılmış, konseye üyelik için, Türkiye Sosyal Refah Çalışma Grubu oluşturulması ve grup üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılması kararı alınmıştır.
19
 
 
8 Kasım 2021
 
 
 
 
 
Açılış Toplantısı
 
 
 
 
Sheraton Ankara Otelde; Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın düzenlemiş olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI “Ortak bir Sorun ve İki Farklı Kültürel Perspektif Projesi açılış toplantısına, Genel Başkan Ramazan Yüksel ve Selda Şahindokuyucu katılmıştır. Ana yürütücünün Hollanda Kennisland Vakfı, ortağının ise Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın olduğu proje kapsamında, iki toplumun ortak sorunu olan yaşlılık ve yaşlı nüfusun ihtiyaçları odak noktası yapılarak, karşılıklı öğrenme ve ortak çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
20
 
9 Kasım 2021
 
Toplantı
İyi Parti Genel Merkezinde, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akbulut ve Sinem Uludamar ile derin yoksulluk konusunun işlendiği ve yoksulluğun önlenmesine ilişkin ne gibi bir sosyal politika geliştirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunarak, sosyal adalet ve sosyal refahın sağlanması noktasında birlikte çalışma iradesi ortaya konulmuştur.
21
 
15 Kasım 2021
 
Çevrimiçi Toplantı
19-20-21 Kasım tarihlerinde, MAKÜ ve SHUDER işbirliği ile Burdur Lavanta Otelde gerçekleştirilecek olan sempozyum ile ilgili son hazırlıklar için düzenleme kurulu üyeleri ve Doç. Dr. Umut Yanardağ ile çevrimiçi toplantı yapılmıştır. Rezervasyon, kayıt işlemleri ve oturum başkanlıkları için görev dağılımı yapılmıştır.
22
 
19-20-21 Kasım 2021
 
Sempozyum
SHUDER ve MAKÜ işbirliği ile, Covid-19 ve Sosyal Hizmet Temalı Burdur Lavanta Tepesi Otelde Uluslararası katılımlı ve hibrit olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumu, 350 kişinin katılımı ve 100 bildiri sunumuyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Sempozyuma SHUDER adına Genel Başkan Ramazan Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Bedir, Genel Sekreter Esin Polat ve Genel Mali Sekreter Tülin Kunar katılmıştır.
23
 
20 Kasım 2021
 
Basın Bildirisi 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle basın bildirisi yayınlanmıştır.
24
 20 Kasım 2021
Çevrimiçi Toplantı
Üyesi bulunduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı çevrimiçi toplantıda, çocuklara ilişkin sorunlar tartışılmıştır. SHUDER adına toplantıya Aygül Kılıç Yıldız Katılmıştır.
25
 
22 Kasım 2021
 
 
Çevrimiçi Söyleşi
Sosyal Hizmet Söyleşileri kapsamında, Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul’un katıldığı, moderatörlüğünü Okul Sosyal Hizmet Komisyon Üyesi Mehmet Can Aktan’ ın üstlendiği Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Çocukların Eğitim Hakkı konulu söyleşi gerçekleştirildi.
26
 
25 Kasım 2021
 
Basın Bildirisi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle SHUDER Kadın Komisyonu tarafından basın bildirisi yayınlandı.
27
 
26 Kasım 2021
 
Çevrimiçi Panel 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Esin Polat’ın organizatörlüğünde, Aslıhan Sakarya’nın teknik desteği ile, moderatörlüğünü Sultan Karataş’ın yaptığı, Kadın Komisyonu üyelerinden, Gül Erdost, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, Dr. İlkay Başak Adıgüzel, Araştırma Görevlisi Görkem Kelebek Küçükarslan’ın konuşmacı olarak katıldığı, Erkek Şiddetiyle Mücadelede Kadın Deneyimleri konulu panel düzenlenmiştir. Yaklaşık olarak 100 kişinin katılım gösterdiği panele ilgi büyük olmuştur.
28
 
27 Kasım 2021
 
Psiko-Drama Atölye Çalışması 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri kapsamında, SHUDER Kadın Komisyon Başkanı Dr. İlkay Başak Adıgüzel tarafından dernek adresinde, üniversitelerin sosyal hizmet bölümü kadın öğrencilerine yönelik Özgürlük Dansı isimli Psiko-Drama Atölye Çalışması yapılmıştır.
29
27 Kasım 2021
Geleneksel SHUDER Mezunlar Yemeği 
SHUDER tarafından, 20,30,40 ve 50. yıl mezunları için her yıl düzenli olarak yapılan  geleneksel SHUDER mezunlar yemeği Limak Ambassadore Otel'de gerçekleştirildi. Mezunlara plaketleri takdim edildi. Toplam 70 meslektaşımızın katıldığı yemeğe Genel Başkan Ramazan Yüksel, Çiğdem Karahan Bedir, Esin Polat, Aygül Kılıç Yıldız, İsmail Arslan, Tülin Kunar, Selda Şahindokuyucu, Aslıhan Sakarya ve Hasan Yazıcı katılmıştır.
30
30 Kasım 2021
Katılım 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu toplanarak, dünya genelinde; sosyal refahı, kalkınmayı ve sosyal hizmetleri geliştirmeyi amaçlayan, Uluslararası Sosyal Refah Konseyi (ICSW)’inde Türkiye’yi temsil etmek için oluşturulan ICSW Türkiye Çalışma Grubuna katılmaya oy birliği ile karar almıştır.
31
 
2 Aralık 2021
 
Basın Bildirisi 
TBMM’de yapılan yasal düzenleme ile sadece hekimleri kapsayan ücret artışında diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılması nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet kamuoyuna, uygulamanın kabul edilmediğine ve adil bulunmadığına dair basın açıklaması yapılmıştır. Bunun dışında konuyla ilintili olarak derneğimizin paydaşı olduğu sağlık emek grubunda da ayrıca ortak basın bildirisi yayınlanmıştır. Sonraki süreçte teklif geri çekilmiştir.
32
3 Aralık 2021
Basın Bildirisi 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle basın bildirisi yayınlanmıştır.
33
6 Aralık 2021
Çevrimiçi Toplantı
İzmir Şubesinin yürütmüş olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen cezaevinde kalan çocukların sanat yoluyla psiko-sosyal yönden desteklenmesini amaçlayan projeyi değerlendirmek amacıyla çevrimiçi toplantı yapılmıştır. İlgili toplantıya, İzmir Şube Yönetim kurulu üyeleri, Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Shuder Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır.
34
7 Aralık 2021
Kutlama Mesajı
Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçimleri sonucu, başkan olarak seçilen Erinç Sağkan’a tebrik mesajı yayınlanmıştır.
35
 
7 Aralık 2021
 
Çevrimiçi Toplantı
Sosyal hizmet bölümleri 4. sınıf öğrencileri için Yeni Çözümler Derneği’nin yürütmüş olduğu Kadının İnsan Hakları Eğitim Programına (KİHEP) katılmaya hak kazanan 21 kadın öğrenci ve KİHEP Eğiticisi aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Uzmanı olan Çankaya Belediyesi personeli Aysun Töngür Katmer ile tanışma toplantısı yapılmıştır. Çevrimiçi toplantıya Esin Polat, Aysun Töngür Katmer ve sosyal hizmet bölümü öğrencileri katılmıştır. KİHEP eğitiminin Çankaya Belediyesi toplantı salonunda 16 Aralık 2021 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Eğitim Perşembe günleri 4 saat olmak üzere 16 hafta devam edecektir. Eğitimi tamamlayan öğrencilere ise sertifika verilecektir. 
36
8 Aralık 2021
Çevrimiçi Toplantı
Sosyal Hizmet Okulları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle genel sorunları konuşmak amacıyla çevrimiçi toplantı yapılmıştır. Toplantıya Genel Başkan Ramazan Yüksel, İsmail Arslan ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Merve Deniz Pak Güre katılmıştır.
37
9 Aralık 2021
Toplantı
İyi Parti tarafından İstanbul’da düzenlenen ve “Derin Yoksulluk” konusunun konuşulduğu sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu adına İstanbul SHUDER Şube Başkanı İkram Doğan katılmıştır. 
38
 
10 Aralık 2021
 
Basın Bildirisi
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın bildirisi yayınlanmıştır.
39
14 Aralık 2021
Ortak Basın Bildirisi
Sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmanın TBMM’den geri çekilmesine ilişkin olarak sağlık emek meslek gruplarıyla birlikte ortak basın bildirisi yayınlanmıştır.
40
 
16 Aralık 2021
 
Çevrimiçi Toplantı
Mimoza Çocuk Hakları Ekibinin çocuklar için 4 kural ve bedensel söz haklarını öğretmek amacıyla yapmış olduğu “Mino’nun Şarkısı” nı yaygınlaştırmak, farkındalık geliştirmek ve dayanışmak amacıyla, Mimoza Çocuk Hakları Ekibi ve çocuk refahı alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi toplantıya Esin Polat katılmıştır.
41
 
17 Aralık 2021
 
Çalıştay 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)tarafından finanse edilen, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin yürütmüş olduğu Engelli Göçmenlerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya Aslıhan Sakarya katılmıştır.
42
 
18 Aralık 2021
 
Basın Bildirisi
Kayseri ilinde çalıştığı sosyal hizmet kuruluşunda madde bağımlısı bir genç tarafından  fiziksel saldırıya maruz kalan meslektaşımızın uğradığı şiddete ilişkin olarak, suça sürüklenen çocuklar için uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar yapılması, sosyal hizmet uzmanlarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu tür şiddet eylemlerine yönelik önleyici tedbirlerin alınması yönünde, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda, farkındalık oluşturmak ve işbirliği yapmak amacıyla basın bildirisi yayınlanmıştır.
43
24 Aralık 2021
Kongre
 
İyi Parti tarafından düzenlenen, İyi Kalkınma Kongresi’ne Genel Başkan Ramazan Yüksel katılmıştır.
44
28 Aralık 2021
 Dava dilekçesi
Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. Maddesinde düzenlenen Gerontolog’lara ilişkin (a), (b),(d),(g) fıkralarının iptali ve taleplerimizin yerine getirilmesi amacıyla Danıştay ilgili Dava Dairesi’ne sunulmak üzere yönetmelikte belirtilen maddelerin iptal davası açılması için hazırlanan dava dilekçesi dernek avukatına gönderilmiştir.
45
29 Aralık 2021 
Toplantı
Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Derneği temsilen Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahan Bedir katılmıştır.
46
30 Aralık 2021
Ziyaret
Meslektaşımız ve Dernek Üyemiz Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili olarak atanması nedeniyle, makamında tebrik ve nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaret sırasında, sosyal hizmet uzmanlarının genel sorunları, üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerine ilişkin eğitim sorunları, AÖF sosyal hizmet bölümlerinin kapatılması ile ilgili talebimiz ve kadın, çocuk, engelli, yaşlı, yoksulluk, göçmenler gibi sosyal hizmet alanlarına ilişkin sorunların çözümü için yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi hakkında görüşülerek koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması yönünde işbirliğine açık olduğumuz ziyaret sırasında dile getirilmiştir. Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AÖF Sosyal Hizmet Bölümünün kapatılması için her türlü desteği sunacağını, ayrıca diğer sorun alanlarıyla ilgili olarak işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını belirterek, yukarıda belirtilen sosyal hizmet alanlarına ilişkin dernek bünyesinde çalışma grupları oluşturulması önerisini dile getirerek, hazırlanacak raporları Sosyal Politikalar Kurul Üyelerinin yanı sıra,  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’a ileteceğini ifade etmişlerdir. Nezaket Ziyaretine; Genel Başkan Ramazan Yüksel, Genel Sekreter Esin Polat, Sosyal Kültürel İşler Genel Sekreteri Aygül Kılıç Yıldız ve Basın Yayın Genel Sekreteri Aslıhan Sakarya katılmıştır.
47
31 Aralık 2021
Toplantı
Ekim, Kasım ve Aralık ayında düzenli olarak toplanan, sağlık alanında yaşanan sorunlar ile ortak çözüm önerilerinin geliştirildiği ve birlikte mücadele perspektiflerin ele alındığı Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin toplantılarına Genel Başkan Ramazan Yüksel Katılmıştır.
 
 
 
 
 

YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org