SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Sağlıklı Bir Yaşam Birlikte Mümkün Projesi

;
Bu Sayfa 2443 Kez Görüntülendi.

“Sağlıklı Bir Yaşam Birlikte Mümkün Projesi”, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) finansal desteğiyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından yürütülmektedir. Projede HIV ile yaşayan bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarını hak temelli güçlendirilmiş bir yaklaşımla desteklemek üzere bir eğitim programının pilot olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

“Sağlıklı yaşam birlikte mümkün projesi” kapsamında yapılanlar:

1. Masabaşı Çalışması:
Projeye dahil olan uzmanlar tarafından HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavi çerçevesi, bu hastalıklarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları ve bu alanda karşılaşılan sorunlar ve gereksinimleri kapsayan bir rapor hazırlandı.

2. İhtiyaç analizi:    
İhtiyaç analizi kapsamında, HIV ve cinsel veya kan yoluyla bulaşan diğer hastalıklarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının uygulamalarındaki ihtiyaçlarına yönelik bir anket hazırlandı. Bu anket, alanda çalışan akademisyenlere ve profesyonellere uygulandı. Elde edilen sonuçlar rapor edildi. Bu bulgular eğitim projesinin temelini oluşturdu.

3. Eğitim materyalinin oluşturulması
Masa başı çalışması, ihtiyaç analizi ve literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda eğitim materyali oluşturuldu Eğitim materyali, HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların klinik seyrine paralel olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rollerini ve işlevlerini içerecek şekilde yapılandırıldı.

4. Odak grup toplantısı
HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla çalışan profesyoneller ve akademisyenlerin katılımıyla eğitim materyalleri hakkında geri bildirim almak için odak grup toplantısı yapıldı.

5. Eğitim materyallerinin revizyonu
Odak grup toplantısından alınan geri bildirimler sonucunda eğitim materyalleri revize edildi.

6. Pandemi koşulları nedeniyle eğitimin çevrimiçi yapılması
SHUDER ve UNFPA tarafından gerçekleştirilen toplantılar doğrultusunda pandemi koşulları nedeniyle eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi.

7. Eğitim programının oluşturulması ve katılımcıların belirlenmesi
Eğitim sürecinde yer alacak eğitimciler ve katılımcılar belirlendi. Katılımcıları belirlemek üzere ülke genelinde bulunan 23 şubeye online başvuru formu gönderilerek hedef grupta yer alacak sosyal hizmet uzmanlarına doğrudan ulaştırmaları sağlandı. Gelen başvurular arasından en uygun katılımcılar belirlendi.

8. Eğitim materyallerinin basımı ve dağıtımı
Oluşturulan eğitim materyalleri kitapçık haline getirilerek basıldı. Eğitim öncesinde tüm katılımcılara gönderildi.

 


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org