SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

SHUDER ANKARA'DA BULUNAN ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMET BÖLÜM BAŞKANLARI NEZAKET ZİYARETİ

;
Bu Sayfa 963 Kez Görüntülendi.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİNİN ANKARA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMET BÖLÜM BAŞKANLARI NEZAKET ZİYARETİ:

 15 Ekim 2021 tarihlerinde;  H.Ü. İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı;  Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN  ve Başkent Üniversitesi  SBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı;  Prof.Dr.  Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, 

 19 Ekim 2021 tarihlerinde; A.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı; Prof.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN  ÇİFCİ  ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi  SBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı; Prof. Dr. Nurdan DUMAN,

   3 Kasım 2021 tarihinde ise G.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı;  Prof.Dr. Fatma ARPACI’ya,

 Makamlarında, SHUDER Genel Başkanı; Ramazan YÜKSEL , Genel Başkan Yard.; Çiğdem KARAHAN BEDİR, Genel Sekreter;  Esin POLAT,  Genel Sosyal Kültürel İşler Sekreteri ;  Aygül KILIÇ YILDIZ,  Genel Örgütlenme  Sekreteri;   İsmail ARSLAN,  Genel Basın Yayın  Sekreteri ; Aslıhan SAKARYA ve  Genel Eğitim Sekreteri;  Selda ŞAHİNDOKUYUCU ile birlikte;  SHUDER Genel  Merkez  Yönetim Kurulu Üyeleri olarak nezaket ziyaretinde bulunduk. 

 Gerçekleştirilen nezaket ziyaretlerinde, öneriler ve öne çıkan konu başlıkları aşağıda belirtilmektedir.

RUH SAĞLIĞI ALANINA YÖNELİK MESLEKİ ÇALIŞMALAR:  Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin de, çalışmaların içerisinde yer aldığı,  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının, ruh Sağlığı alanında çalışan meslek grupları içerisinde önemli bir yeri olduğu vurgulanarak, klinik sosyal hizmet kapsamında,  sosyal hizmet uzmanlarının, bilişsel,  davranışsal, cinsel terapi, aile terapisi ve aile danışmanlığı gibi süreçlerde,  birey ve sosyal çevresiyle çalışmada, eğitim süreçlerinin daha aktif ve işlevsel hale getirilmesinin basamakları konuşuldu. Özellikle bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen meslektaşlarımızın, yüksek lisans, sertifika programları gibi eğitimlerle kendilerini bireysel olarak geliştirmesinin önemi vurgulanarak, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine değinildi.  Ruh sağlığı alanına, eğitim müfredatında daha fazla yer verilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Ayrıca, Değerli hocalarımız, alanda görev alan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik olarak, ruh sağlığı alanına ilişkin üniversite bünyesinde verilecek her türlü akademik eğitim sürecinde de,  SHUDER ile birlikte işbirliğine açık olduklarını belirttiler.

OKUL SOSYAL HİZMETİ:   Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bünyesinde, 13, 14 ve 15. Dönemlerde,  Okul Sosyal Hizmet Komisyonu kurulduğunu, özellikle 15. Dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapıldığı, komisyon üyelerinin çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı yetkililerinden oluşan ve Okul sosyal Hizmetinin önemi ve sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerine dönük, SHUDER 15. Dönemde, Çalıştay düzenlendiği, çalışmaların kesintisiz olarak devam etmesinin önemi üzerinde durularak,  akran zorbalığı, madde kullanımı, cinsel istismar, sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar gibi, sosyal sorunlara çözüm noktasında, çocuk aile ve okul etkileşiminin  önemi vurgulanarak,  çalışmaların kesintisiz  olarak sürdürülebilmesi  için  Okul Sosyal Hizmeti Komisyonunun  bu dönemde de aktif  olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi.   Aynı zamanda H.Ü. Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan;  Prof. Dr. Yasemin Özkan, daha önce SHUDER Okul Sosyal Hizmet Komisyonu Başkanı olan Prof. Dr. Nurdan Duman ve Okul Sosyal Hizmetinin, iş bekleyen mezunların istihdam sorunlarını gidermesinin yanında,  eğitime devam eden çocuk ve gençler açısından da, önemine değinen Prof. Dr. Fatma Arpacı,  Okul Sosyal Hizmeti çalışmalarına ilişkin her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.  

YEREL YÖNETİMLER İLE İŞBİRLİĞİ:   sosyal politikaların oluşturulması noktasında,  yerel yönetimler bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının aktif rol almasının ve yönetim süreçlerinde bulunmasının ve sosyal hizmet alanlarına ilişkin geliştirilecek, uygulanabilir sosyal politikaların işbirliği ve akademik bilgi çerçevesinde ele alınarak alana yansıtılmasının önemi belirtilerek, özellikle toplum liderlerinden muhtarların, sosyal sorunlara yaklaşımı, sosyal yardım uygulamalarında ki tutumları ve yerel düzeyde bireyler üzerinde ki etkileri gibi konularda, kentsel ve kırsal olmak üzere geniş kapsamlı,  üniversitelerin sosyal hizmet bölümleri tarafından yüksek lisans ve doktora gibi tez araştırması yapılması önerisi getirildi. Ayrıca, lisans mezunu İşsiz sosyal hizmet uzmanlarının yerel yönetimler tarafından istihdam edilebilmeleri için, mesleki savunuculuk ve lobi çalışmalarının yapılması gibi konular için, yerel yönetimlerle işbirliğine dönük çalışmaların Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümleri ve SHUDER ile birlikte yürütülmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

AÇIK ÖĞRETİM, LİSANS TAMAMLAMA, ÖN LİSANS SOSYAL HİZMET VE SÜPERVİZYON EĞİTİMİ:   

 SHUDER olarak geçmiş dönemlerde,  AÖF bünyesinde sosyal hizmet bölümlerinin kapatılmasına dönük kampanyalar yürütüldüğü, Yüksek Öğrenim Kurumuna dava açıldığı, sağlıkta lisans tamamlama da dâhil birçok mesleki soruna ilişkin hukuksal mücadele verildiğini ancak istenilen sonuca ulaşılmadığı bilgi verilerek hukuksal mücadelenin devam ettiği belirtildi. Ön lisans sosyal hizmet mezunlarının veya sosyal hizmet bölümü mezun olmayanların, özellikle Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından sosyal çalışmacı ve/veya sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştırıldığı bilgisi ve ihbarlar geldiği takdirde,  SHUDER tarafından müdahale edildiği belirtildi. A.Ö., lisans tamamlama, ön lisans mezunu sosyal hizmet bölümlerine ilişkin sorunlarla mücadele de, Sosyal Hizmet Okulları Derneği ile birlikte işbirliği içinde olduğumuzu ve bu noktada vermiş oldukları önemin yadsınamaz ölçüde olduğunun altı çizildi. Özellikle Açık öğretimin kapatılmasına yönelik iş birliğinin ve kampanyaların devam etmesi gerektiği, bu noktada, Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölüm Başkanları ve tüm Akademisyenlerini kapsayacak ölçüde, ortak karar doğrultusunda, birlikte hareket edilmesinin ilkeli ve güçlü bir duruş sergilemek açısından önemli olduğu belirtildi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, uygulamalarını yapan sosyal hizmet bölümü son sınıf öğrencileri için, kurum ve eğitsel danışmanlıklarını üstlenen sosyal hizmet uzmanlarına, SHUDER ve Sosyal Hizmet Bölümlerinin hazırlayacağı ortak bir program dâhilinde,  süpervizyon eğitimi verilmesinin yanı sıra, Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerindeki, akreditasyon ve sosyal hizmet çekirdek eğitim süreçlerine ilişkin işbirliğinin ve ortak çalışmaların devam etmesi kararlaştırılarak ziyaretler sonlandırıldı. 

Yukarı da belirtilen tarihlerde gerçekleştirdiğimiz nezaket ziyaretinde, Prof.Dr. Yasemin  ÖZKAN,  Prof.Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN,  Prof. Dr. Elif Gökçe ARSLAN,  prof. Dr. Nurdan DUMAN ve Prof.Dr. Fatma ARPACI’ya; 

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi  SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yard.;  Prof.Dr. Eda PURUTÇUOĞLU,   A.Ü.SBF. Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yard.;  Doç.Dr. Gonca POLAT,  G.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yard.;  Doç.Dr. Ömer Faruk CANTEKİN,   Başkent Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi;  Dr. Merve Deniz PAK GÜRE,  G.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi;  İhsan ESEN,  A.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Satı Gül KAPISIZ ve A.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi; Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR’e; işbirliğine açık tutumları, önerileri, destekleri ve gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyor,  saygılarımızı sunuyoruz…

 SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org