SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

15. DÖNEM FAALİYET RAPORU (1 OCAK- 31 MART 2018)

;
Bu Sayfa 1194 Kez Görüntülendi.

OCAK- MART 2018

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Komisyon Çalışması:

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili Başkanlığında yürütülen Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı çalışmalarına katılım sağlanmış, yasa tasarısı son yapılan değerlendirme ve önerilerden sonra sonlandırılmıştır. Ancak yasa tasarısı henüz taslak halindedir. Yasa tasarısı çalışmaları 2017 de başlamış olup, çalışmalar bir dizi çalışma toplantılarıyla birlikte devam etmiştir. Çalışmalara, dernek üyesi Ahmet Cemil Ölçer, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman Çiğdem Karahan Bedir ve Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır.

13 OCAK 2018

Sosyal Hizmet Kongresi 2018 Mülteciler 11-12 Mayıs

Her yıl Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümleriyle ortaklaşa işbirliği içerinde geleneksel olarak sürdürülmekte olan “Sosyal Hizmet Kongresinin” İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile birlikte,yapılması doğrultusunda, SHUDER Genel Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Burcu Yamaner,A.Ü.SBFSosyal Hizmet Bölümü Başkanı,Prof. Dr. Uğur Tekin ve A.Ü.SBF.Sosyal Hizmet Bölümü Yard.Doç.Dr. Melek İpek’in katılımıyla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlara göre; Kongrenin 11-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da A.Ü Florya Yerleşkesinde yapılmasına karar verilerek, Kongre Teması, Sosyal Hizmet ve Mülteciler olarak belirlenmiştir.Kongre protokolü oluşturularak, işbirliği dahilinde oluşturulan düzenleme komitesinin kongre hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

15 OCAK 2018

Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma GrubuToplantıları

Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Sosyal Yardımlar çalışma Grubu son toplantısına Derneği temsilen Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır. Esin Polat tarafından hazırlanan sosyal yardımların yeniden yapılandırılması ve kadın yoksulluğunun önlenmesine ilişkin Rapor Kalkınma Bakanlığının ilgili İhtisas Grup Başkanlığına gönderilmiştir.

9 OCAK 2018

 

Kitap İmza Günü

Dernek Üyesi Meslektaşımız Kahraman Eroğlu’nun Sürgün İsimli Kitabı için imza günü ve Dernek Üyemiz Fikri Akbin ve Kahraman Eroğlu tarafından müzik dinletisi yapıldı. İmza gününden sağlanan gelir dernek yeri alma hesabına aktarıldı. İmza gününde ki etkinliğe, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek üyelerimiz, Meslektaşlarımız, Öğrenciler ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Balıkesir ve Tokat Milletvekilleri katılmıştır.

7 OCAK-7 MART

2018

Dernek Yeri Alma Komisyon Çalışmaları

Dernek yeri almak amacıyla kurulmuş olan komiyon çalışmaları her ayın 7’sinde toplanmış, halen çalışmalar devam etmektedir.Komisyon üyeleri özel işyeri sahibi meslektaşlarımızı ziyaret ederek destek olunması talebinde bulunmuşlardır.Bu kapsamda yapılan ziyaretler sonucu, meslektaşlarımızın nakti destekleri dernek yer alma hesabına aktarılmıştır.

6-7 OCAK 2018

Çalıştay

TTB Başkanlığında yürütülen, SHUDER Genel Merkezininde içinde yer aldığı Sağlık Emek Grubu tarafından düzenlenen, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin toplantı salonunda yapılan “Sağlıkta Dönüşüm,Sağlık Muhalefeti Stratejisini Güncelleme Konusunu Belirleme” Çalıştayına katılım sağlandı. İlgili Çalıştaya, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman Çiğdem Karahan Bedir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Balcı ve ve Yönetim Kurulu Üyesi Fayık Yurtkulu katılmıştır.

OCAK -MART

Sağlık Emek Grubu Çalışmaları

Türk Tabibler Birliğinde, her hafta Salı günü yapılan Sağlık Emek Grubu Çalışmalarına Derneğimizi temsilen, SHUDER Sağlık komisyonu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Fayık Yurtkulu katılmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. Sağlık Emek Grubunda Sağlık alanında çalışan diğer meslek örgütleri bulunmaktadır.Sağlık Emek Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, özellikle Şehir Hastanelerinin kurulması ile birlikte gündeme gelen taşeronlaşmaya karşı bir dizi faaliyet yapılmıştır. Sağlık Emek Grubunun, Derneğimiz Yönetim Kurulu Kararına istinaden bazı Basın Açıklamalarına destek verilerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

OCAK 2018

Yayıncılık Faaliyetleri

Ocak ayında, interrnet üzerinden yayınlanan 2017 yılına ait Sosyal Hizmet Dergisi yayınlanmıştır.

12 OCAK 2018

Toplantı

12 Ocak, Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Ortaklık Ağı, Çocuk Hakları ve Sosyal Medya Planlama Toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

15 OCAK 2018

Toplantı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Ortaklık Ağı, Yürütme Kurulu Toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

17 OCAK 2018

Toplantı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Ortaklık Ağı ve Kamu Denetçiliği Kurumu “Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar ve KDK’ya Erişim” temalı toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

19 Ocak 2018

Basın Açıklaması

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Araştırma ve Eğitim Hastanesine başvuru yapan 2017 yılının son beş ayına ait 18 yaş altı 39’u Suriye’li olmak üzere,115 hamile çocuğun Çocuk İzlem Merkezlerine Bildirilmemesi ve takip edilmemesi ile ilgili olarak Medyaya yansıyan haberler üzerine,İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunun yaptığı araştırma ve toplantıları sonrası, bilgilendirme amaçlı Basın Açıklaması yapılarak, kamuoyuyla paylaşılmıştır.

25 Ocak 2018

Destekleme Faaliyetleri

ABD’nin Kudüs şehrini İsrailin başkenti olarak tanıması sonrası başalayan eylemler nedniyle İsrail tarafından Filistinli çocuklara yönelik şiddetin sonlandırılması için barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından tutuklanan, Filistinli Sosyal Hizmet Uzmanı ve İnsan Hakları Aktivisti Munther Amira ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirten bir Basın Açıklaması yapılarak, Kamuoyuyla paylaşılmıştır.

30 OCAK 2018

Komisyon Oluşturulması

SHUDER Genel Merkezi bünyesinde Çocuk yaş evliliklerin önlenmesine ilişkin,alanlarında uzman meslektaşlarımızla Genel Sekreter Esin Polat Başkanlığında komisyon toplantısı yapılmış,konuyla ilintili olarak hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırılmıştır. Komisyon Üyeleri: Figen Paslı, Fayık Yurtkulu,Nurgül Kara, Zeynep Mutlu,İrem Coşansu, Aysel Dinçel Okhan, Derya Yelekçi, Aygül Kılıç, Emrah Kırımsoy ve Çağlar Keçeli’den oluşmaktadır.

13 ŞUBAT 2018

Toplantı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nda "Çocuk İstismarı ve Çocuk Teslimi" konulu toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

15 ŞUBAT 2018

Konferans

Uçan Süpürge Kadın İletişim Ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen.Sivil Toplum,Haklar ve Medya bağlamında Yeni Nesli anlamak konulu Konferans’a katılım sağlandı. İlgili konferansta İŞİD Terör Örgütünün Sosyal Medya İletişim Araçlarını kullanarak mülteci statüsünde ki gençleri etkileme yöntemleri ve tuzakları anlatıldı.Ürdün Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi, Tunus Kadın ve Aile Bakanlığı Daire Başkanı, Ürdün Şiddete Karşı Kadınlar Derneği Başkanı, Ürdün Mizan Hukuk Bürosundan Avukat konuşmacıların yer aldığı Konferansta özelikle, Suriyeli mülteci gençler ve aileleri ile farkındalk çalışmaları ve İŞİD Terör Örgütüne karşı mücadele yöntemleri anlatılmıştır.

24-25 ŞUBAT 2018

Anma Etkinliği

Sosyal Hizmet Mesleğine önemli katkıları olan, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Merhum Dr. Ural Nadir’in ölümün 1.yılında anısı için çok sevdiği Futbol turnuvası düzenlendi. Meslektaşlarının, dostlarının ve öğrencilerinin katılımıyla Başkent Üniversitesi ve Derneğimizin ortaklığında, düzenlenen Panel ile Dr.Ural Nadir anılmıştır.

26 ŞUBAT 2018

Toplantı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Ortaklık Ağı, Yeni Medya ve Çocuğa Karşı Şiddeti toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

1 MART 2018

Çalıştay

SHUDER Genel Merkezi Bünyesinde Çalışmalarını sürdüren Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman Başkanlığında,”Milli Eğitim Bakanlığında Psiko Sosyal Hizmet Ekibinin Güçlendirilmesi” Temasıyla Türk Diş Hekimleri Birliği Toplantı Salonunda Çalıştay düzenlendi.İlgili Çalıştaya, Sosyal Hizmet Akademisyenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri,meslektaşlarımız,Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri, Okul Sosyal Hizmeti Komisyon Üyeleri ve SHUDER Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ve Keçiören Belediyesi ve Türk Diş Hekimleri Birliği Sponsorluğunda yapılan Çalıştay ayrıca yazılı Basında da yer almıştır.

1 MART 2018

Çalıştay

1.03 2018 tarihinde, Ülkemizde geçici korunma Statüsünde bulunan, Suriyelilere yönelik Bütünleşik Sağlık Hizmeti, sosyal hizmet ve bakım hizmetinin sunulması amacıyla Dünya Sağlık Hizmeti işbirliği ile düzenlenen Çalıştaya Derneğimizi temsilen Dernek Üyelerinden SHU Erdal Bozkurt Katılmıştır.

4 MART 2018

Komisyon Raporu

Kocaeli Barosu ve Çocuk refahı alanında çalışan Sivil Toplum Örgütleri ile SHUDER’in de içinde aktif olarak yer aldığı ortaklaşa çalışmalar kapsamında,”Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması İle Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri” başlıklı komisyon raporu ilgili kurumlar ve ilgili milletvekillerine gönderilmiş ve Basın Açıklamasıyla Kamuoyuyla paylaşılmıştır.

7 MART 2018

Panel

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen, “Çalışma Herkes İçin Bir Hak mı? Kadınlar Nasıl ve Hangi Koşullarda Yararlanıyor “ konulu Panele Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır.

8 MART 2018

Basın Bildirisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadına Yönelik Şiddetin Durdurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini davet eden “8 MartDünya Emekçi Kadınlar Gününde Erkek Şiddetini Durduralım!..” Başlıklı Basın Bildirisi yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

8 MART 2018

Açık Oturum

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezinin düzenlediği,Hukukçular, Akademiyenler, Milletvekili, Sanatçı ve Gazetecilerin yer aldığı konuşmacı “2018 Yılında Kadın” konulu Açık Oturuma Derneğimizi temsilen, Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır.

19 MART 2018

panel

20 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle, Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Çevresel Sürdürülebilirlilik ve Sosyal Hizmet” Temalı panele DernekYönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, meslektaşlarımız,Sosyal Hizmet Öğrencileri ve Sosyal Hizmet Bölümünden Akademisyenler katılmıştır.

20 MART 2018

Basın Bildirisi

Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle, IFSW nin belirlemiş olduğu Çevresel Sürdürülebilirlilik ve Topluluk Temasıyla bağlantılı olarak, “Dünya Sosyal Hizmet Gününde Yeşil Yoksulluğa Dur Diyoruz!... Başlıklı Basın Bildirisi yayınlanarak Kamuoyuyla paylaşılmıştır.

24 MART 2018

Kitap İmza Günü

Meslektaşımız ve Dernek Üyemiz Hulusi Armağan Yıldırım’ın “Zor Çiçekler”isimli kitabının imza günü, dernek adresinde yapılmıştır. meslektaşımız ve Dernek Üyemiz Fikri Akbin’ de Müzik dinletisi ile etkinliğe destek olmuştur. Kitap imza günü nedeniyle elde edilen gelir Dernek Yeri Alma Hesabına Aktarılmıştır. İmza günü yapılan etkinliğe, meslektaşlarımız ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır.

26 MART 2018

Çalıştay Ön Hazırlık Toplantısı

Özürlüler Federasyonun, Engellilerin Sorunlarını Tartışmak ve çözüm bulmak amaçlı düzenleyeceği Çalıştayın ön hazırlık toplantısına katılım sağlandı. Derneği Temsilen ilgili toplantıya Genel Sekreter Esin Polat Katılmıştır.

28 MART 2018

Çalıştay Ön Hazırlık Çalışmaları

3-4 Mayıs Tarihlerinde, SHUDER İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde yapılacak olan,”Yerelde ve Yerinde Sosyal Hizmetler Çalıştayı” hazırlık çalışmalarına SHUDER Genel Merkezi olarak destek verilmiştir.

 

 

 

 

 

 


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org