SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Sosyal Hizmet Mesleği Uluslararası Boyutuyla Ele Alındı

;
Bu Sayfa 1431 Kez Görüntülendi.

“Sosyal Hizmet Mesleği Uluslararası Boyutuyla Ele Alındı”

Sosyal Hizmet Okulları Derneği Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Kamil Alptekin moderatörlüğünde 15.06.2021 tarihinde dördüncüsü ve sonuncusu düzenlenen ‘Sosyal Hizmet Meslek Sohbetleri Webinarı’nda, sosyal hizmet mesleği uluslararası boyutlarıyla ele alındı.

Webinara İngiltere’de akademik çalışmalarına devam eden ve KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Yüksel Baykara Acar ve Prof. Dr. Hakan Acar konuşmacı olarak katıldı. Webinarda şu hususlara değinildi:

  • Dünyanın pek çok bölgesinde son 15-20 yıllık zaman diliminde sosyal hizmet mesleğine yönelik ilgi artmış durumdadır. Dünya çapında yükseköğrenimde sosyal hizmet eğitimine yönelik talep artışı bu ilginin açık bir göstergesidir.
  • Sosyal hizmet mesleği evrensel uygulama ilkelerine ve etik kodlara sahiptir. Bununla birlikte mesleğin eğitimi, örgütlenmesi, istihdamı, rol ve sorumlulukları ülkelerin kendi özgü sosyo-ekonomik ve politik yapısına göre şekillenmektedir.
  • Sosyal hizmet mesleğine yönelik algı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bahse konu algı farklılıklarında ülkelerin izlediği refah rejimleri önemli bir etkiye sahiptir. Neoliberal ekonomik politikalarında etkisiyle birçok Batı Avrupa ülkesinde sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin kesintiye uğradığı bununla beraber meslek yasaları sayesinde sosyal hizmet uzmanı istihdamında ve eğitimin niteliğinde sorun yaşanmadığı görülmektedir. Batı Avrupa ülkelerinde sosyal hizmetlerin sunumunda yerel yönetimlerin öne çıktığı anlaşılmaktadır.
  • Son yıllarda sosyal hizmet uzmanı yetiştirmek üzere çok sayıda sosyal hizmet bölümünün açıldığı Çin’de sosyal hizmet uzmanlarının neredeyse tamamı kamu sektöründe çalışmaktadır. Avrupa’da İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinde sosyal hizmet istihdamında sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Hindistan ve Pakistan’da sosyal hizmet uzmanları sivil toplum örgütlerinde daha fazla istihdam edilmektedir.
  • Sosyal hizmet mesleği gelişmiş ülkelerde prestijli meslekler arasındaki yerini korumaktadır. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Birleşmiş Milletler bünyesinde danışman statüsüne sahiptir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Kuzey Avrupa Ülkeleri, Kanada ve Avustralya’da sosyal hizmet mesleği sosyal refahın bir aracı olarak insan haklarının ve sosyal adaletin korunması, dezavantajlı grupların savunuculuğunun yapılması noktasında vazgeçilmez bir meslek olarak kabul görmektedir. Bu ülkelerin ortak özelliği sosyal hizmet uzmanlarının ulusal sosyal hizmet kanunu çerçevesinde ve ulusal sosyal hizmet meslek odalarının öngördüğü etik ilkeler doğrultusunda mesleklerini icra etme zorunluluğunun bulunmasıdır. Bu ülkelerde sosyal hizmet uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarının akreditasyon şartına bağlı kalarak eğitim-öğretim sürdürmesi mesleğe verdikleri önemin bir göstergesidir.
  • Her ne kadar tüm dünyayı etkisine alan neoliberal politikalar sosyal devlet anlayışının gerilemesine ve sosyal hizmetlerin sunumunda piyasa faktörünü öne çıkarmada etkili olsa da COVID 19 Pandemisi sosyal hizmet mesleğine duyulan gereksinimi yeniden gündeme getirmiştir. Pek çok ülkede sosyal hizmet uzmanlarının COVID 19 Pandemisinde dezavantajlı gruplara ulaşma, toplumu bilgilendirme, organize etme, karantina ve izolasyondaki vatandaşların ev ziyaretlerini gerçekleştirme, kaynak bulma ve kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmada önemli işler başardıklarına tanık olunmuştur. Benzer şekilde ülkemizde de sosyal hizmet uzmanları Pandemi sürecinde özellikle kısıtların arttığı, yarı ve tam kapanma dönemlerinde bakım, koruma sosyal yardım ve rehabilitasyon alanlarında sosyal hizmetlerin sunumunu büyük ölçüde aksatmadan sürdürebilmiş; böylece ülkemizde sürecin en az zaiyatla atlatılmasında başarılı çalışmalara imza atmışlardır.

YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org